Varsity-Reserve Game Schedule

Varsity-Reserve Basketball: UW Oshkosh

Dec. 17, 2013

  • 1:00 pm

Location: UW Oshkosh
Opponent: UW Oshkosh